สถาบันฯ สุพรรณบุรี แนะแนวอาชีพ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์ภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามโครงการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาของสำนักงานจัดหางานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีนักศึกษาระดับ ปวช., ปวส. นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที ๖ , ๓ เข้ารับฟังการแนะแนว จำนวน ๔๘๐ คน

เมนูที่ต้องการให้เนื้อหาที่โพสท์ไปแสดง: