สถาบันฯ สุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้บริการซ่อมเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า แก่ประชาชนที่มารับบริการโครงการดังกล่าว ซึ่ง ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดเขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

เมนูที่ต้องการให้เนื้อหาที่โพสท์ไปแสดง: