สถาบันฯ สุพรรณบุรี ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช

นางนฤมล คงไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรี พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่สถาบันฯ สุพรรณบุรี และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมในพิธีพร้อมวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี

เมนูที่ต้องการให้เนื้อหาที่โพสท์ไปแสดง: